MENU
dodane 23-03-2017


      Informacja o sytuacji w szkolnictwie wyższym, opracowania na podstawie artykułów z Dziennika Gazeta Prawna - rok 2017.

dodane 10-02-2017


Opracowanie dotyczące propozycji założeń do Ustawy 2.0 - Instytut Allerhanda

dodane 26-01-2017

      Informacja o sytuacji w szkolnictwie wyższym, opracowania na podstawie artykułów z Dziennika Gazeta Prawna     cz.2  ,  cz.3


dodane 6-12-2016

      Zarząd ZNP na UZ w ramach konsultacji środowiskowych podczas opracowania założeń reformy szkolnictwa wyższego (tzw. Ustawa 2.0) zwraca się z uprzejmą prośbą do pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego o opinie. Prosimy o przesyłanie uwag do kol. Macieja Dzikuć na adres: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl do dnia 21 grudnia 2016 r.
Projekt zalożeń

dodane 28-11-2016

      Informacja o sytuacji w szkolnictwie wyższym, opracowania na podstawie artykułów z Gazety Prawnej

dodane 25-11-2016

     
- Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.

      - Uwagi zarządu ZNP na UZ do projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu pastwa dla uczelni publicznych i niepublicznych.


dodane 18-10-2016

      Zbiór publikacji dotyczących szkolnictwa wyższego w Polsce, na podstawie Dziennika Gazeta Prawna

dodane 05-10-2016

Pismo od ZNP na UZ do Ministra Gowina z prośbą o umożliwienie równomiernego rozwoju wszystkim ośrodkom akademickim.

dodane 01-10-2016

Poniżej list prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na inaugurację roku akademickiego 2016/2017.
-list

dodane 30-09-2016Szanowni Państwo
      Otrzymaliśmy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowy projekt rozporządzenia płacowego (dokumenty są do pobrania poniżej).
Proszę o przekazywanie uwag do dnia 5 października 2016 r. na adres m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl.

Ocena skutków regulacji
Pismo konsultacyjne
Projekt rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego
załączniki

Z pozdrowieniami,
Krzysztof Łasiński

dodane 19-02-2016      - Centrum Informacji Prawnej RSzWiN.
      - Stanowisko MNiSzW bierne prawo wyborcze
      - Zasady wyborów - komentarze

dodane 05-02-2016

      Poniżej załączamy pismo w sprawie prac nad odbiurokratyzowaniem polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
Prosimy o przesyłanie uwag (do dnia 9 marca 2016 r.) w załączonej tabeli do kol. Macieja Dzikuć na adres m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl
Państwa opinie zostaną przekazane do Wiceprezesa Rady Ministrów J. Gowina.

      - List od Wiceprezesa Rady Ministrów J. Gowina.
      - Tabelka

dodane 04-02-2016      Komunikat ze spotkania kierownictwa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki i szkolnictwa Wyższego

dodane 03-02-2016      Pismo do Premiera Gowina

dodane 12-10-2015

Z okazji nadchodzącego Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom życzymy pomyślności oraz spełnienia wszelkich marzeń życiowych i zawodowych.

      Prezes i Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego na UZ.

dodane 21-10-2014

Przeniesienie siedziby ZNP
na Uniwersytecie Zielonogórskim


Zmianie uległ dotychczasowy adres Biura Zarządu ZNP na UZ.
Obecnie Biuro Zarządu mieści się w budynku UZ przy ulicy Podgónej 50 (DS1 Rzepicha) pokój nr 10.
Telefon wewnętrzny - 2543, 2283

      Z poważaniem
prezes zarządu ZNP na UZ
dr inż. Krzysztof Łasińskidodane 21-05-2014

Sytuacja w Szkolnictwie Wyższym
Dziennik Gazeta Prawna


      W ostatnim czasie w Dzienniku Gazeta Prawna pojawił się cykl artykułów dotyczących sytuacji w szkolnictwie wyższym. Autorzy przedstawiają rzeczywisty obraz wprowadzenia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym….Jednym z podstawowych tematów opisywanych przez gazetę jest sprawa zatrudnienia nauczycieli akademickich oraz finansowania szkolnictwa wyższego.

      Miłym akcentem jest zwrócenie uwagi (w artykule – Uczelnie ratują się off- kierunkami) na 17 nowych kierunków studiów zgłoszonych na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autorzy zauważają nowatorstwo podejmowanych projektów dydaktycznych i oceniają możliwości zatrudnienia przyszłych absolwentów.

      Ważnym aspektem jest również opinia redakcji na temat wprowadzenia tzw. kierunków zamawianych. W ocenie Dziennika Gazeta Prawna powyższe działanie celowe nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

      Analizując sytuację ekonomiczną uczelni publicznych średniej wielkości można doszukać się podobieństw pomiędzy kondycją finansową a wielkością przyznanej dotacji dydaktycznej. Dziennik Gazeta Prawna w artykule ,, Mniej bezpłatnych szkół wyższych ” 28.04.2014. sugeruje ,, Rząd zapowiada, że będzie zamykał publiczne uczelnie. Zdaniem ekspertów zagrożone mogą być nawet uniwersytety. Jeśli mają straty’’.

      Pełne informacje w artykułach Dziennik Gazeta Prawna :

- Uczelnie ratują się off – kierunkami
- Plaga gorszych etatów na uczelniach
- Szkoły wyższe do likwidacji
- Chorzy i rodzice nie będą już dyskryminowani na uczelniach
- Naukowcy dostaną urlop zdrowotny po dłuższej pracy
- CBA: resort powinien wezwać uczelnie do zwrotu pieniędzy
- Rządowy wskaźnik zatapia naukę
- Profesorowie z wyższą wypłatą
- Szkoły wyższe wstrzymują podwyżki dla akademików

dodane 05-05-2014

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze


W dniu 30 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZNP na UZ, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowy zarząd ZNP na UZ w składzie:

dr inż. Krzysztof Łasiński - prezes
dr inż. Maciej Dzikuć - sekretarz
dr inż. Piotr Gawłowicz
dr inż. Sławomir Piontek
mgr inż. Sylwester Wiśniewski
mgr Wanda Milczewska
mgr Mariola Szydło
mgr Tomasz Nowakdodane 02-12-2013

Spotkanie z władzami Uniwersytetu Zielonogórskiego


W dniu wczorajszym 4.11.2013 odbyło się posiedzenie władz Uniwersytetu Zielonogórskiego z przedstawicielami związków zawodowych. W spotkaniu wzięli udział : JM Rektor prof. Tadeusz Kuczyński, Prorektor ds. Rozwoju prof. Andrzej Pieczyński, Prorektor ds. Studenckich prof. Wojciech Styrzyżewski, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Kadrowych mgr inż. Katarzyna Łasińska. Związki zawodowe reprezentowali : NSZZ Solidarność – mgr Grażyna Jaskólska i Bożena Bieżańska, ZNP – dr inż. Krzysztof Łasiński, ZZPUZ- mgr Beata Brzozowska. Dyskusja dotyczyła analizy sytuacji ekonomicznej i kadrowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Kolejne spotkania merytoryczne poświęcone problematyce zatrudnienia będą się odbywały w Zespole ds. analizy zatrudnienia z udziałem przedstawicieli związków zawodowych. W trakcie obrad JM Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński zapewnił o braku akceptacji dla zwolnień grupowych pracowników.


dodane 12-07-2013

Porozumienie


center


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 24-06-2013

Odpowiedź Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej udzielona Pani Poseł Krystynie Łybackiej w sprawie pisma prezesa Zarządu ZNP na UZ
( prośba o zwiększenie dotacji dydaktycznej )


center


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 03-06-2013

Odpowiedź Pani Poseł Krystyny Łybackiej na pismo ZNP – Przekazanie sprawy do Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej


Prezes ZNP na UZ dr inż. Krzysztof Łasiński i członkowie zarządu składają serdeczne podziękowanie Pani Poseł Krystynie Łybackiej – Przewodniczącej Komisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego za niezwłoczne przekazanie sprawy do Pani Minister prof. dr hab. Barbary Kudryckiej.


center


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 14-05-2013

Pismo ZNP do Poseł Krystyny Łybackiej


center


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 14-02-2013


Będzie trudniej dostać się na studia

"Gazeta Prawna" Publikacja: 16 stycznia 2013


Resort nauki chce zmniejszyć liczbę szkół wyższych. Na kandydatów będzie czekało więc znacznie mniej miejsc na uczelniach.Rośnie liczba zamykanych szkół wyższych. Obecnie na 460 uczelni aż 26 jest w trakcie likwidacji. W 2012 r. zostały wykreślone z rejestru cztery placówki. Liczba ta będzie rosnąć w kolejnych latach. Mimo niżu demograficznego nie będzie więc tak łatwo dostać się na studia.(więcej)


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 14-02-2013


Jak zamalować białe plamy na naukowej mapie kraju

"Gazeta Prawna" Publikacja: 30 stycznia 2013


Jedne szkoły wyższe zajmują się nauką, inne wyłącznie samym nauczaniem Podział na Polskę A i Polskę B widoczny jest już... (więcej)


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 16-10-2012


Propozycje zmian w Statucie Uniwersytetu Zielonogórskiego

Zarząd ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji zmian w treści Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przedłożone propozycje powinny odnosić się do konkretnych paragrafów zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Uwagi prosimy kierować na M.Dzikuc@wez.uz.zgora.pl


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 17-04-2012


Zasady dotyczące postępowania przy nawiązywaniu stosunków pracy z nauczycielami akademickimi po nowelizacji przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym...

(opracowano po posiedzeniu Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży 28.03.2012 r.)

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi sposobu interpretacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz.-455) odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Stronę rządową reprezentowała Pani minister prof. Barbara Kudrycka, w imieniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w obradach uczestniczył prezes RSzWiN Janusz Rak oraz zastępca Janusz Szczerba.

W trakcie spotkania zaprezentowano stanowisko ZNP ( zamieszczone w załączniku) oraz interpretację prawną ministerstwa, która jest dokumentem wiążącym w sprawach pracowniczych dla wszystkich uczelni podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w załączniku).

Istotnym elementem obrad było powołanie przedstawiciela ZNP w skład Komisji ministerialnej do spraw zmian przepisów prawnych w zakresie szkolnictwa wyższego. Przewodniczącą zespołu jest podsekretarz stanu dr hab. Daria Lipińska – Nałęcz.

Zadaniem komisji będzie usprawnienie działania nowej ustawy i wprowadzenie propozycji znowelizowanych przepisów ułatwiających zastosowania praktyczne.

W związku z powyższym zarząd ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim prosi o konstruktywne propozycje zmian do obowiązującej ustawy. Liczymy na Państwa propozycje w terminie do końca kwietnia pod adresem M.Dzikuc@wez.uz.zgora.pl

Z wyrazami szacunku

dr inż. Krzysztof Łasiński

prezes ZNP na UZ

członek Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP


W załączeniu dokumenty zaprezentowane na obradach przez stronę ministerialną oraz ZNP.


załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 02-04-2012

Przeniesienie siedziby ZNP
na Uniwersytecie Zielonogórskim

W związku z remontem budynku A-2 przy ulicy prof. Szafrana zmianie uległ dotychczasowy adres Biura Zarządu ZNP na UZ. Obecnie Biuro Zarządu mieści się w budynku UZ przy ulicy Ogrodowej pokój 603, 604. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na dyżury w godzinach :

Poniedziałek 9.30 - 11.00

Wtorek 9.00 - 10.30

Środa 15.10 – 17.00

Piątek 9.30 - 11.00

Telefon wewnętrzny - 2543, - 2283 lub 605 114 039

Przepraszamy za kłopoty komunikacyjne i zapraszamy na spotkanie.

Z poważaniem

prezes zarządu ZNP na UZ
dr inż. Krzysztof Łasiński

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 29-03-2012

Zatrudnienie adiunktów i asystentów

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie zatrudnienia adiunktów i asystentów, ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim przedstawia dokumenty przybliżające sposób postępowania oraz interpretację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w powyższej sprawie.

Dokumenty

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 05-07-2011

Posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

W dniach 16 – 18 czerwca odbyło się w Warszawie posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Głównym tematem obrad była sytuacja finansowa oraz prawna wynikająca z wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W obradach uczestniczył minister prof. Zbigniew Marciniak oraz prezes ZNP Sławomir Broniarz. Otwierając obrady prof. Zbigniew Marciniak przedstawił elementy składowe finansowania szkolnictwa wyższego wynikające z zapisów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Niepokojącym było zwrócenie uwagi na możliwość likwidacji części Uczelni Publicznych w których nastąpi przekroczenie progu zadłużenia. Powyższą informację potwierdziła Gazeta Prawna w artykule z 14.06.2011. Dalsza część wystąpienia zawierała analizę spraw pracowniczych w tym: model kariery naukowej, zatrudnienie, etatowość oraz wiele nurtujących społeczność akademicką problemów. W trakcie dyskusji przedstawiono fatalną sytuację finansową małych i średnich szkół wyższych. Wdrażana ustawa daje większe możliwości rozwoju dużym ośrodkom akademickim z wyraźnym przesunięciem otrzymanych środków na granty i konkursy preferujące uczelnie z kilkudziesięcioletnim dorobkiem. Podkreślono, że szkoła wyższa nie jest typową firmą o możliwości elastycznego reagowania na potrzeby rynku. Wychowanie kadry naukowej wymaga długiego okresu kształcenia i zabezpieczenia odpowiednich środków przeznaczonych na badania. W toku dyskusji zwrócono uwagę na sprawę podwyżek płac dla wszystkich pracowników uczelni. Proponowane przez ministerstwo rozwiązanie uznano jako krok w dobrym kierunku. Pojawia się jednak pytanie, jakie uczelnie stać na wypłatę z proponowanego taryfikatora wykorzystując środki z dotychczasowej dotacji. Kolejnym punktem obrad była propozycja podwyższenia kwoty bazowej do wartości średniej płacy w gospodarce narodowej. Powyższy postulat jest analizowany przez rząd i prawdopodobnie w połowie lipca zostanie podjęta decyzja. Na zakończenie głos zabrał prezes ZNP Sławomir Broniarz przedstawiając ogólną sytuację szkolnictwa wyższego w Polsce. W posiedzeniu Rady brał udział członek Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP prezes ZNP na UZ dr inż. Krzysztof Łasiński.

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 30-05-2011

Akcja protestacyjna zawieszona

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na ostatnim posiedzeniu zawiesiło działania dotyczące organizacji akcji protestacyjnej przed Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzja podjęcia organizacji manifestacji będzie dyskutowana ponownie na zebraniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w czerwcu (16 – 18) w Warszawie.

Z poważaniem

Członek Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

prezes Zarządu ZNP na UZ

dr inż. Krzysztof Łasiński


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 14-05-2011

Przygotowania do akcji protestacyjnej
Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP na posiedzeniu w dniu 09. 05. 2011 r. po konsultacjach z organizacjami ZNP działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki podjęło decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej (pod Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Celem manifestacji jest zwrócenie uwagi decydentów na brak środków do przeprowadzenia podwyżek płac oraz fatalny stan finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie proponuje wstępnie dwa terminy zgromadzenia – 28. 05. 2011 r. (razem z członkami ZNP szkół podstawowych i średnich) lub samodzielnie 08. 06. 2011 r. Dokładna data manifestacji zostanie podana 19.05.2011r.

Biorąc pod uwagę katastrofalną sytuację finansową środowiska akademickiego w Polsce prezes i zarząd ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim prosi o udział w planowanej manifestacji.


Zgłoszenia i informacje pod adresem M.Dzikuc@wez.uz.zgora.pl

Z poważaniem

Członek Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

prezes Zarządu ZNP na UZ

dr inż. Krzysztof Łasiński


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 07-04-2011

Rejs morski

ZNP na UZ zaprasza do udziału w rejsie morskim u wybrzeży Chorwacji. Pragniemy poinformować, że jest możliwość dofinansowania wyjazdu z Działu Socjalnego Uniwersytetu Zielonogórskiego (dla pracowników oraz ich rodzin). Impreza odbędzie się w dniach 17-24 IX 2011 r. (wyjazd autokarem 16 IX 2011r., powrót 25 IX 2011 r.) Rejs odbędzie się na 10 jachtach typu Bavaria 34, Sas 39 oraz Vector 361. Proponowana trasa: Sukosan-Murter-Primosten-Trogir-Tribunj-Sali-Zadar-Sukosan. Kontakt w sprawie rejsu M.Dzikuc@wez.uz.zgora.pl

center

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 21-03-2011

Wielki sukces Rady Szkolnictwa Wyższego
i Nauki ZNP w działaniu na rzecz środowiska akademickiego Sejm odrzucił poprawkę 76. Senatu RP

W piątek 18.03.2011 odbyło się posiedzenie Sejmu na którym głosowano poprawki wniesione przez Senat RP do Ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw.

Z satysfakcją informujemy o odrzuceniu przez Sejm RP 76. poprawki Senatu i pozostawieniu dotychczasowego zapisu uchwalonego przez Sejm. W związku z tym ustawowy okres zatrudnienia dla asystentów i adiunktów do momentu uzyskania doktoratu i habilitacji wynosi (2 lata + 8 lat ) 10 lat. Czasokres zatrudnienia będzie liczony od początku wejścia ustawy tzn. od 01. 10. 2011 r .

Uchwalona ustawa posiada jeszcze wiele słabych punktów, które w życiu codziennym uczelni zostaną zweryfikowane i poddane zapewne kolejnej nowelizacji.

Korzystając z okazji prezes i zarząd ZNP na UZ składa serdeczne podziękowanie wszystkim Paniom i Panom Posłom którzy poparli stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP podczas głosowania w Sejmie.

Dziękujemy koleżankom i kolegom z Prezydium Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz Radzie Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie za wielkie zaangażowanie w trakcie przebiegu negocjacji.

Dziękujemy za czynne uczestnictwo w demonstracjach środowiska akademickiego przed Sejmem RP.

Dziękujemy również za wszystkie konstruktywne uwagi mające wpływ na propozycje ZNP na UZ do treści poprawek uchwalonej ustawy.

Z poważaniem

Członek Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP

prezes Zarządu ZNP na UZ

dr inż. Krzysztof Łasiński


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 15-03-2011

Trudny proces legislacyjny w Sejmie i Senacie RP

Oczekiwana od kilku lat Ustawa o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym , ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych ustaw jest w trakcie procesu legislacyjnego w Sejmie i Senacie RP. Z przykrością musimy poinformować, że kierunki zmian przedkładanego nowego projektu ustawy nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom większości środowiska akademickiego.

Prowadzone społeczne konsultacje projektu ustawy z opiniotwórczymi, znaczącymi gremiami szkolnictwa wyższego okazały się grą na czas. Trudno nie brać pod uwagę konstruktywnych propozycji związków zawodowych oraz innych ważnych społecznie opinii przedstawionych w poprawkach do rozpatrywanej ustawy. Jeszcze raz okazało się, że rację mierzy się siłą głosów koalicji.

W celu zaprezentowania klimatu obrad przedstawiamy poniżej dwie sprzeczne propozycje rządowe dotyczące czasu do uzyskania stopni doktora i doktora habilitowanego. Wersja Sejmowa z 19.01.2011 daje w sumie 10 lat na uzyskanie tytułów, natomiast poprawki w Senacie RP 2.03. 20011 zabierają taką możliwość ( prawo działa wstecz?).

W związku z przebiegiem procesu legislacyjnego w Senacie Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP podejmuje działania statutowe zmierzające do odrzucenia poprawki senackiej w planowanym 18.03.2011 głosowaniu Sejmowym.

Dziękujemy serdecznie za Wasze opinie dotyczące projektu ustawy. Wszystkie uwagi zostały wykorzystane w redakcji poprawek do proponowanego przez rząd projektu ustawy.


załącznik 1
załącznik 2

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 15-12-2010

Stanowisko Zarządu ZNP na UZ w sprawie
listu JM Rektora prof. dr hab. Czesława Osękowskiego
skierowanego do społeczności akademickiej

Zarząd ZNP na UZ w dniu 14.12.2010 r zapoznał się z treścią listu skierowanego przez JM Rektora do społeczności akademickiej. Analiza przedstawionego dokumentu pozwala ocenić w sposób obiektywny trudną drogę, jaką przeszedł powstający z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Politechniki Zielonogórskiej pierwszy i jedyny w kraju tego typu Uniwersytet.

Uniwersytet Zielonogórski w pierwszych latach swojego funkcjonowania posiadał dwa razy większą liczbę studentów niż obecnie. Opłaty za studia niestacjonarne były znaczące dla uczelnianego budżetu.

Zadłużenie Uniwersytetu powstało w latach 2001 – 2004 z powodu zbyt niskiej dotacji w pierwszych latach funkcjonowania naszej Uczelni oraz zbyt wysokich nakładów inwestycyjnych. W tym czasie zostały zaciągnięte kredyty inwestycyjne i obrotowe, które spłacamy do chwili obecnej. Z informacji przekazywanych przez JM Rektora prof. Czesława Osękowskiego wynika, że powyższe zobowiązania regulowane są na bieżąco.

Uniwersytet zawarł ponadto układ ratalny z ZUS z tytułu nieodprowadzonych składek w latach 1999 – 2005 i został zobowiązany do zwrotu zaległych należności.

Analizując sytuację finansową Uniwersytetu należy wziąć pod uwagę sposób przyznawana dotacji dla uczelni wyższych. Na wielkość dotacji ma wpływ liczba studentów, kadra – nauczyciele akademiccy, granty oraz wymiana studentów. Musimy, zatem pamiętać, że w otrzymywanych środkach z MNiSW trzeba zabezpieczyć wynagrodzenia również dla administracji i obsługi. Dbając o zagwarantowanie miejsc pracy i płacy dla wymienionych pracowników Zarząd ZNP poparł działania naprawcze JM Rektora.

Należy pamiętać, o warunkach, w jakich funkcjonuje Uniwersytet Zielonogórski. Uczelnia traktowana jest jak przedsiębiorstwo. Otrzymuje z budżetu państwa dotację, która w całości nie pokrywa kosztów działalności dydaktycznej (widoczne jest to w sprawozdaniach UZ). Opłaty za studia niestacjonarne są coraz mniejsze (niż demograficzny, konkurencja zewnętrzna) natomiast koszty utrzymania Uczelni z roku na rok wzrastają (inflacja, podwyżki energii i inne składniki). Zobowiązania Uczelni wobec ZUS i banków są zobowiązaniami wymagalnymi, które trzeba na bieżąco regulować.

Obecne działania rządu zmierzają do ograniczenia finansowania małych ośrodków akademickich, do których zakwalifikowany jest Uniwersytet Zielonogórski. Należy się zastanowić, czy warto prowadzić polemikę na temat funkcjonowania naszej Uczelni na forum krajowym, czy też podjąć działania w celu utrzymania Uniwersytetu z jej aktualnym stanem zatrudnienia (nauczyciele akademiccy, administracja, obsługa).

Uczelnia podlega ponadto wielu aktom prawnym między innymi: ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Ustawie o Finansach Publicznych.

Kierowanie Uniwersytetem wymaga podejmowania trudnych, niepopularnych decyzji. W działaniach obecnych władz UZ dostrzegamy wielkie zaangażowanie i troskę o losy Uniwersytetu Zielonogórskiego. Projekt nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (aktualnie w komisji Sejmowej) określa w sposób restrykcyjny przekroczenie progu zadłużenia, co w takim przypadku oznacza koniec samodzielności ekonomicznej i wprowadzenie zewnętrznego nadzoru finansowego ministerstwa. Skutkuje to również nieograniczonymi możliwościami szukania oszczędności i zwolnieniami pracowników.

Zarząd ZNP zapoznał się ze sprawozdaniami finansowymi Uniwersytetu, które są dostępne na oficjalnych stronach internetowych. Wynika z nich jednoznacznie, że sytuacja Uczelni systematycznie poprawia się. Zostało to również potwierdzone przez zewnętrzne jednostki kontrolujące (biegłych rewidentów) badające sprawozdania finansowe Uniwersytetu.

Podana informacja pokrywa się z danymi, które znalazły się w liście JM Rektora. Zadaniem związków zawodowych jest dbałość o miejsca pracy i sprawy pracownicze. Należy zauważyć, że wszelkie zobowiązania na Uczelni są regulowane terminowo. Pracownicy otrzymują wynagrodzenia, składki do ZUS odprowadzane są na bieżąco. Pracodawca przestrzega regulaminu prawa pracy.

Odpis na ZFŚS regulowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ostatnim czasie zwiększyły się znacznie wypłaty w ramach tego funduszu. Po raz pierwszy od wielu lat zostały zgromadzone środki na koncie bankowym.

Brak podwyżki wynagrodzeń był koniecznością. Zwiększenie pensji w obecnym okresie doprowadziłoby do utraty płynności finansowej. Zgodnie z opiniami zewnętrznych ekonomistów w 2010 r. zabrakłoby Uczelni środków na bieżące funkcjonowanie, co spowodowałoby konieczność zwolnienia kilkudziesięciu pracowników.

Powinniśmy zadać pytanie, co jest lepsze dla pracownika podwyżka - czy gwarancja zatrudnienia?.

Zarząd ZNP nie może zgodzić się z opiniami innych uczelnianych związków, że Rektor nie działa dla dobra pracowników, ponieważ tylko odpowiedzialne działanie jest gwarancją utrzymania Uniwersytetu.

W tak trudnej sytuacji, nie jest możliwe jednorazowe spłacenie wszelkich zobowiązań Uczelni. Nikt nie dołoży Uniwersytetowi środków na spłatę kredytów. Uniwersytet Zielonogórski musi je zabezpieczyć w swoim corocznym budżecie przyjmowanym przez Senat.

Zgodnie z przyjętymi zasadami każdy zatrudniony powinien dbać o dobre imię Uniwersytetu Zielonogórskiego. W opinii Zarządu ZNP niedopuszczalne jest pisanie do Ministerstwa w celu wstrzymania finansowania Uczelni – co prowadzi do blokowania działalności Uniwersytetu.

Brak możliwości finansowania inwestycji (np. Park Naukowo – Technologiczny) spowoduje problemy z naborem studentów, zatrudnieniem absolwentów oraz pozbawieniem asystentów możliwości naukowego rozwoju i współpracy z przemysłem.

Związek Nauczycielstwa Polskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim jest otwarty do prowadzenia dyskusji w sprawie poprawy sytuacji finansowej Uczelni i pracowników.

Prezes i Zarząd ZNP zwraca się z apelem do wszystkich zatrudnionych o poparcie działań naprawczych prowadzonych przez JM Rektora prof. Czesława Osękowskiego w celu uzdrowienia sytuacji ekonomicznej. Powyższe działania gwarantują nie tylko dalszy rozwój Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale przede wszystkim jego przetrwanie.

Prezes Zarządu ZNP

Dr inż Krzysztof Łasiński
~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 06-12-2010

ZNP na UZ w mediach ogólnopolskich

Otwórz plik

dodane 06-12-2010

Informacja o przebiegu manifestacji Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie

Dnia 9. 11. 2010 r w Warszawie pod gmachem Sejmu RP odbyła się manifestacja pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Głównym celem zgromadzenia było zwrócenie uwagi opinii społecznej i rządu na ważne problemy dotyczące skandalicznego finansowania szkolnictwa wyższego oraz braku akceptacji społecznej na proponowany w nowej wersji ustawy model zmian w organizacji ustroju szkół wyższych i nauki. Protestujący złożyli petycję do marszałka Sejmu RP w której wyjaśnili powody swojego protestu. W manifestacji wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich z całego kraju. Przebieg protestu oraz wypowiedzi przedstawicieli środowiska akademickiego były zamieszczone w mediach. Poniżej załączamy zdjęcia z protestu.

center center
center center

dodane 06-12-2010

Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

W dniach 18 – 20 listopada 2010 odbył się w Warszawie Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Zjazd wybrał władze związku na nadchodzącą kadencję. Prezesem ZNP został wybrany po raz kolejny kolega Sławomir Broniarz. Zebrani w zdecydowanej większości powierzyli ponownie stery związku naszemu koledze przedstawiając w trakcie dyskusji pozytywne dokonania minionego okresu. W zjeździe uczestniczyli goście: premier Donald Tusk, wicepremier Waldemar Pawlak, Szef OPZZ Jan Guz, przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski. Zaproszeni goście w trakcie wystąpień akcentowali swoje uznanie dla pracy nauczycieli oraz ich wkład w rozwój intelektualny społeczeństwa. W rozmowach z premierem przekazano informację na temat sytuacji szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. W zjeździe uczestniczył delegat Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP dr inż. Krzysztof Łasiński. Poniżej załączamy zdjęcia.

center
center center

dodane 29-11-2010

center

Paczki świąteczne dla członków ZNP

W dniach 6 i 7 grudnia zapraszamy po odbiór paczek świątecznych, które wydawane będą w siedzibie ZNP, w godz. od 8 do 16, w pokoju 121 bud. A-2. Przypominamy o przedłożeniu legitymacji członkowskich celem uzupełnienia wpisów. Dziękujemy za terminowy odbiór paczek.

center

dodane 05-11-2010

Demonstracja w Warszawie.

ZNP na UZ zaprasza pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego do udziału w manifestacji protestując wobec skandalicznych warunków finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce oraz propozycji zmian ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym zawartym w nowelizacji przyjętej przez rząd 9 września br. Manifestacja rozpocznie się 9 listopada o godz. 11.00 i będzie miała postać pikiety przed Sejmem. W manifestacji wezmą udział przedstawiciele środowiska akademickiego z całego kraju. Manifestacja ta była pierwotnie planowana na 14 października 2010 r., lecz została odwołana z powodu żałoby w woj. mazowieckim i łódzkim. ZNP zaprasza do udziału w tak ważnej dla społeczności akademickiej akcji protestacyjnej. Informacja dotycząca wyjazdu - mgr inż. Maciej Dzikuć e-mail: M.Dzikuc@wez.uz.zgora.pl zgłoszenia osób chcących uczestniczyć w demonstracji przyjmowane będą do dnia 8 XI 2010 r. do godz. 10.00


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 28-09-2010

center
center

center
center
~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 08-07-2010


w dniu 25 VI 2010 odbylo sie zebranie sprawozdawczo-wyborcze na ktorym wybrano nowy zarzad ZNP na UZ.

załącznik

dodane 25-05-2010

Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP po przeprowadzeniu konsultacji społecznej projektu ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ustawy o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP po zapoznaniu się z opiniami organizacji ZNP działających na terenie uczelni wyższych oraz instytutów badawczych w Polsce wyraziła swoją opinię w sprawie proponowanej zmiany projektu ustawy. W opracowaniu zwrócono uwagę na wszystkie zdaniem Rady kontrowersyjne zapisy wprowadzające niepokojące następstwa w systemie szkolnictwa wyższego warunkujące sposób organizacji, finansowania oraz rozwój kadry naukowej. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP oraz prezes ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim dr inż. Krzysztof Łasiński dziękuje za konstruktywne uwagi naszego środowiska akademickiego mające wymierny wpływ na kształt przedstawionego stanowiska Rady w piśmie do Pani Minister Profesor Barbary Kudryckiej.
Treść stanowiska zamieszczono poniżej.

załącznik

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


dodane 09-04-2010

Konsultacje Społeczne -
projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo
o Szkolnictwie Wyższym
i ustawy o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP prosi wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie uwag dotyczących proponowanego wariantu ustawy znajdującego się pod adresem www.mnisw.gov.pl Powyższe opracowanie jest przedstawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o zebrane dotychczas propozycje i konsultacje środowiskowe. Prosimy o niezwłoczne wyrażenie opinii (w odniesieniu do konkretnych sformułowań) do dnia 15. 04. 2010 r. na adres M.Dzikuc@wez.uz.zgora.pl. Powyższe informacje posłużą do zbiorczej analizy proponowanych rozwiązań i zostaną przesłane do centrali Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie. Dziękujemy za przedstawienie poglądu w tak ważnej dla środowiska akademickiego sprawie.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Dr inż. Krzysztof Łasiński

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


Zebranie Rady Szkolnictwa
Wyższego i Nauki ZNP

W dniach 3-5 lipca 2009 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie członków Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Zgromadzenie miało na celu zaopiniowanie proponowanych pakietów zmian do ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W spotkaniu udział wzięli z ramienia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dyrektorzy departamentów, Sejm RP reprezentował Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży dr Andrzej Smirnow, centrale związkowe Przewodniczący OPZZ Jan Guz, ZNP Prezes Sławomir Broniarz, naszą organizację ZNP reprezentował członek Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki dr inż. Krzysztof Łasiński.

Uczestnicy obrad zwrócili szczególną uwagę na wiele problemów nurtujących środowisko akademickie. Proponowane do zaopiniowania założenia pakietów ustaw poddano wnikliwej dyskusji. Wiele wątpliwości budzi proponowany dalszy rozwój kariery naukowej, system zarządzania uczelniami, podziały na lepszych i gorszych już na starcie, ocena jakości kształcenia, ograniczenia dotacji stacjonarnej ( do wygaśnięcia w krótkim okresie czasu), tendencje do komercjalizacji szkolnictwa wyższego, sposoby finansowania działalności uczelni, warunki zatrudnienia nauczycieli akademickich, rola organów kolegialnych w systemie prawnym uczelni. Wymienione aspekty są tylko wybranymi z posiedzenia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki tematami obrad. Uczestnicy spotkania przyjęli przez głosowanie wspólne stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki które zostanie przekazane Pani Minister Prof. Barbarze Kudryckiej.


center

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


Rejs morski

Pragniemy poinformować, że jest możliwość dofinansowania z Działu Socjalnego Uniwersytetu Zielonogórskiego dla pracowników oraz ich rodzin rejsu morskiego u wybrzeży Chorwacji. Impreza odbędzie się w dniach 19-26 IX 2009r. (wyjazd autokarem18 IX 2009r, powrót 27 IX 2009r.). Rejs odbędzie się na 10 jachtach typu Bavaria. Proponowana trasa: Kastela-Korcula- Dubrovnik- Sobra (lub inna miejscowość na wyspie Mljet)- Hvar-Kastela. Wyjazd jest organizowany przez Lubuski Okręgowy Związek Żeglarski w Zielonej Górze w porozumieniu z ZNP na UZ.

Szczegółowe informacje: M.Dzikuc@wez.uz.zgora.pl

center

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .
Zebranie Rady Szkolnictwa
Wyższego i Nauki ZNP

W pierwszej połowie kwietnia odbyło się w Warszawie spotkanie członków Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w którym uczestniczył w zastępstwie Pani minister prof. Barbary Kudryckiej wiceminister prof. Witold Jurek. Naszą organizację reprezentował prezes ZNP na UZ dr inż. Krzysztof Łasiński. Zebranie miało na celu wymianę opinii i zajęcie stanowiska w sprawach proponowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pakietu ustaw zmieniających zasady rozwoju i zarządzania szkolnictwem wyższym w Polsce. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia sytuacji ekonomicznej w szkolnictwie wyższym. Uzyskano zapewnienie Pana ministra o możliwości wyraźnej podwyżki uposażeń w czerwcu bieżącego roku. Zebrani przyjęli powyższą informację z zadowoleniem i wyrazem poparcia dla takich działań resortu. Dalszą część obrad zajęły sprawy wynikające bezpośrednio z proponowanych pakietów dotyczących zmiany w organizacji systemu finansowania, zarządzania i ścieżki rozwoju naukowego nauczycieli akademickich. Wszystkie tak istotne dla środowiska akademickiego kwestie były przedmiotem wnikliwej dyskusji i zostały przedstawione jako opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki w dokumencie końcowym skierowanym bezpośrednio do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki otrzymała zapewnienie , że na kolejnym spotkaniu będzie możliwość wniesienia dodatkowych uwag do przedstawionego przez ministerstwo projektu zmian. Uczestnicy zebrania zwrócili uwagę na wyraźne przyspieszenie prac legislacyjnych w Komisji Sejmowej Edukacji Nauki i Młodzieży świadczących o determinacji rządu w celu wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych.

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .
Konsultacje społeczne projektu -
Partnerstwo dla wiedzy
Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym

ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim otrzymał projekt dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod tytułem ,, Partnerstwo dla wiedzy. Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym”. Przedstawiony projekt jest kontynuacją zmian systemowych umożliwiających polepszenie warunków organizacyjnych i finansowych szkolnictwa wyższego w Polsce. W celu przedstawienia opinii na temat proponowanych rozwiązań prosimy o konstruktywne uwagi na adres : M.Dzikuc@wez.uz.zgora.pl

Państwa opinie będą przedstawione na posiedzeniu Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP w Warszawie dnia 03.04. 2009 roku.

Z poważaniem

Prezes zarządu ZNP
Dr inż. Krzysztof Łasiński

załącznik

center

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


Konsultacje społeczne
zmian modelu kariery akademickiej

ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim otrzymał projekt dokumentu opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod tytułem "Partnerstwo dla wiedzy, nowy model kariery akademickiej". Zmiany opracowane w modelu mają na celu likwidację barier rozwojowych polskich uczonych oraz przyspieszenie awansu naukowego. Proponowany model kariery akademickiej jest godny uwagi i otwiera z pewnością dyskusję nad żywotnymi interesami polskich uczonych oraz polskiej nauki. W celu przedstawienia opinii na temat proponowanych rozwiązań prosimy o informację na adres : M.Dzikuc@wez.uz.zgora.pl

Państwa uwagi będą przedstawione w liście konsultacyjnym skierowanym do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

załącznik

Z poważaniem

Prezes zarządu ZNP
Dr inż. Krzysztof Łasiński

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


Spotkanie J.M. Rektora z zarządem ZNP

W siedzibie Związku. odbyło się posiedzenie zarządu ZNP w którym uczestniczył J.M. Rektor prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski. Głównym celem zebrania było przedstawienie stanowisk dotyczących żywotnych interesów Uczelni oraz zatrudnionych pracowników naukowych, technicznych i administracyjnych. Otwierając spotkanie J.M. Rektor omówił bieżącą sytuację ekonomiczną Uczelni przedstawiając plany rozwoju zamierzonych inwestycji. W dyskusji podkreślono znaczenie budowy Parku Technologicznego oraz Biblioteki jako wizytówki rozwoju Uniwersytetu w nowej sytuacji ekonomicznej kraju. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości finansowania planowanych projektów z funduszy strukturalnych oraz wpisaniu naszych inwestycji na listę indykatywną. W dalszej części spotkania omówiono sprawy zagospodarowania działek w Lubrzy i Nowym Kisielinie. Wyrażono nadzieję na szybkie uzyskanie potrzebnych dokumentów w celu rozpoczęcia sprzedaży gruntów pracownikom. Omówiono możliwości rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego w świetle planowanych zmian w Prawie o Szkolnictwie Wyższym. Przedstawiono opinie dotyczące sposobu finansowania Uczelni z funduszy ministerialnych. Zwrócono uwagę na planowane podwyżki płac w sferze szkolnictwa wyższego oraz trudności w realizacji podjętych przez ministerstwo zobowiązań.

center


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


"Wspomnienia z wyjazdu do Chorwacji"

Relacja foto z rejsu.

Rejs morski

Pragniemy poinformować, że jest możliwość dofinansowania z Działu Socjalnego Uniwersytetu Zielonogórskiego dla pracowników oraz ich rodzin (w wysokości 40 % kosztów) rejsu morskiego u wybrzeży Chorwacji. Impreza odbędzie się w dniach 20- 27 IX 2008r. (wyjazd autokarem19 IX 2008r, powrót 28 IX 2008r.). Rejs odbędzie się na 8 jachtach typu Bawaria 34 na proponowanej trasie: SUKOSAN- PRIMOSTEN- SIBENIK- ROGOZNICA- SUKOSAN. Wyjazd jest organizowany przez Lubuski Okręgowy Związek Żeglarski w Zielonej Górze w porozumieniu z ZNP na UZ.

Szczegółowe informacje: M.Dzikuc@wez.uz.zgora.pl

center


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


Dokumenty przyjęte na posiedzeniu RADY SZKOLNICTWA WYŻSZEGO i NAUKI ZNP w dniu 22.06.2008

W dniach 20-22.06.2008 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP. Organizację ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim reprezentował członek Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, prezes ZNP na Uniwersytecie Zielonogórskim dr inż. Krzysztof Łasiński W trakcie obrad przedstawiono stanowisko organizacji ZNP Szkół Wyższych z całego kraju. W wyniku dyskusji opracowano dokumenty końcowe odnoszące się do ważnych problemów polskiej nauki.

Treść przyjętych dokumentów zamieszczono poniżej
Uchwała Nr 2 Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 22 czerwca 2008 r. w sprawie zwiększenia nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe

Stanowisko RSzWiN ZNP w sprawie "Projektu założeń reformy szkolnictwa wyższego w Polsce"

Stanowisko RSzWiN ZNP w sprawie budżetu państwa na rok 2008

Stanowisko RSzWiN ZNP w sprawie odpłatności za studia wyższe


~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .


Domagamy się wzrostu wynagrodzeń

center

~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .Szanowny Magnificencjo Rektorze,

Z okazji wyboru na kolejną kadencję 2008-2012 najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, owocnej współpracy oraz wytrwałości w dążeniu do rozwoju Naszej Uczelni składa


Prezes i Zarząd Związku Nauczycielstwa Polskiego na UZ~ . ~ . ~ . ~ . ~ .~ . ~ . ~ . ~ . ~ .Spotkanie zarządu ZNP z J.M. Rektorem
prof. zw. dr hab. Czesławem Osękowskim

W dniu 31.01.08 odbyło się spotkanie zarządu ZNP z J.M. Rektorem prof. zw. dr hab. Czesławem Osękowskim . Uczestnicy spotkania zapoznali się z najważniejszymi problemami dotyczącymi sytuacji Uniwersytetu Zielonogórskiego w aspekcie działań socjalnych i finansowych. W dyskusji poruszono problemy finansowania Uczelni z dotacji ministerialnej. Wyrażono głębokie niezadowolenie z powodu niskich nakładów budżetowych na szkolnictwo wyższe hamujących wzrost wynagrodzeń i wpływających na jakość kształcenia studentów oraz poziom badań naukowych.

center

Zwrócono uwagę na pozytywne działania władz Uczelni w sferze planowania budżetowego i pozyskiwania funduszy unijnych. Z zadowoleniem przyjęto informację o powiększeniu kwoty przeznaczonej na finansowanie funduszu socjalnego. Przedstawiono opinię ZNP w sprawie ośrodków wypoczynkowo szkoleniowych w Lubiatowie, Karłowie, Łagowie i Lubrzy. Omówiono sytuację płacową w grupach pracowników naukowo dydaktycznych i administracyjnych niezbędnych do funkcjonowania Uczelni.center